YASAKLI MADDELER 2016
DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI’NIN 4.2.2. MADDESİ UYARINCA
S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a
GRUPLARINDAKİ MADDELER VE M1, M2 VE M3 GRUPLARINDAKİ YASAKLI YÖNTEMLER DIŞINDAKİ TÜM YASAKLI
MADDELER “TANIMLANMIŞ MADDELER” OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
 
 
DOSYANIN TAMAMAINI GÖRMEK İÇİN İNDİRİN LÜTFEN