TEDAVİ AMAÇLI KULANIM TALİMATI
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası
Standart
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları
Uluslararası Standardı (TAKİUS), Dünya Dopingle Mücadele Programının bir
bölümü olarak geliştirilmiş uyulması zorunlu olan bir Uluslararası Standarttır.
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standart ilk olarak
2004 yılında kabul edilmiş ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2009,
2010 ve 2011 yıllarında ise ilave düzenlemeler yapılmıştır. Ekte yer alan Tedavi
Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standart, Dünya Dopingle
Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu tarafından Johannesburg kentinde 15
Kasım 2013 tarihinde düzenlenen Dünya Sporda Doping Konferansında
onaylanan değişiklikleri içermektedir. Bu metin 1 Ocak 2015 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standardın resmi
metni WADA tarafından hazırlanacak ve İngilizce ve Fransızca olarak
yayınlanacaktır. İngilizce ve Fransızca yayımlanan belgeler arasında tutarsızlık
olması halinde, İngilizce olan metin geçerli sayılacaktır.