DOPİNG MÜCADELE TALİMATI
TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI
GİRİŞ
ÖNSÖZ
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonunun Dünya
Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye’deki spora ilişkin yasal mevzuat uyarınca sahip olduğu yükümlüklere
uygun olarak hazırlanmıştır ve Dopingle Mücadele Komisyonunun Türkiye’de dopingle mücadeleye ilişkin görev
ve yetkileri ile Türkiye’deki dopingle mücadeleye dair kuralları düzenlemektedir.
Dopingle mücadele kuralları, sporun yapıldığı koşulları belirleyen sportif kurallardır. Dünya çapında ve uyum
içerisinde uygulanması amaçlanan bu dopingle mücadele ilkeleri, ceza ve özel hukuk normlarından nitelik
itibariyle farklı olup ceza hukuku veya genel hukukun tabi olduğu şartlar, usuller ve sair kanun ve/veya kurallar
ile sınırlandırılamaz. Bütün mahkemeler, tahkim kurulları ve diğer yargılama makamları, belli bir vakaya ilişkin
olguları ve hukuka uygunluğunu incelerken, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarındaki dopingle mücadele
hükümlerinin kendine özgü niteliklerinin ve söz konusu hükümlerin, dünya çapındaki paydaşların sporda
hakkaniyet ortamını sağlamak ve korumak için nelerin gerekli olduğu konusundaki geniş mutabakatı ile
oluşturulduğu gerçeğinin bilincinde olmalı ve saygı duymalıdır.
 
 
DOSYAYNIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN İNDİRİN LÜTFEN