EL BİLEĞİ

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal Tünel Sendromu ellerde ağrı ve uyuşma ile başlayan ve bu şikayetlerin özellikle geceleri uykudan uyandırma dercesinde olduğu bir hastalıktır.Temel problem ele giden bir sinirin (Nervus Medianus) el bileği çevresinde geçtiği bir kanalda çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır.

 

Belirtileri 

• Parmaklarda uyuşma ve keçelenme 
• Bilekten kola uzanan ani ve keskin ağrı 
• Parmaklarda yanma hissi 
• Daha çok sabahları görülen şişlik ve el krampları 
• Başparmakta güç kaybı 
• El ve bilek ağrısıyla uyanma 
• Elde uyuşma,Nöropraksi

Tanı

Klinik olarak muayene ile tanı konabileceği gibi yardımcı olarak sinir ileti testi olan EMG tetkikinden de yararlanılabilinir.

Hastalık daha ziyade elini iş amacı ile yoğun olarak kullananlarda (süt sağanlar, el işi ile uğraşanlar vb.) görülür.Bilekte ezilme, kırık sonucu sıkca görülür. Kadınlarda 3 kat fazla rastlanır. Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) ve romatizma gibi hastalıklarda ise oluşma ihtimali daha da yüksektir.

Tedavi

 

Tedavi olarak ağrıya yönelik

verilan ilaçlar ve fizik tedavi uygulamaları ilk plandadır. Şayet sıkışma ileri derecede ise ve tıbbi tedaviye yanıtsızsa kılıfın açılıp sinirin serbestleştirilmesine yönelik cerrahi tedavi uygulanır.burada endoskopik karpal tünel gevşetmesi uygulaması ilk seçenek olmalıdır, daha az doku hasarı ve kozmetik olarak daha az skar oluşumu vardır

 

 

Boksör Kırığı Tedavisi ;

 

Mümkün olduğu kadar kırık düzeltilip normal anatomik yapı tekrar sağlanmaya çalışılır. Eğer kırık düzeltilebiliyorsa alçı yada atel gibi bir tespit materyaliyle kırık kaynayıncaya kadar bu pozisyon korumaya alınır.Yapılan müdahalelere rağmen düzeltilemeyecek kadar açılanmış bir kırık varsa cerrahi tedaviler söz konusu olabilir. Cerrahi tedavide açık yada kapalı olarak kırık yerine konduktan sonra değişik çiviler, vidalar yada plak sistemleriyle kırığı tespit etmek mümkündür.